PREVIOUS   |   BACK TO THUMBNAILS  |   NEXT


"DOZING"
(Desert sheep)
Edition of: 25
7" t x 8" w x 6" d
$3500.00

PREVIOUS   |   BACK TO THUMBNAILS  |   NEXT